KLEER MÜÜGITINGIMUSED

Kehtivad alates 24.02.2023

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kleer e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-poest ostmisel internetiaadressilt www.kleer.ee. Kauba müüja on Saudade OÜ (edaspidi: müüja), aadress Tatari 64 Tallinn 10134, registrikood 14611598, tel +37256694194, e-posti aadress info@kleer.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Kleer e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.kleer.ee. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
1.3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab Kleer e-poes esitada kas kliendina sisse logides või külalisena.
2.2. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
2.3. Ostukorvi lisatud tooteid ei broneerita.
2.4. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.
2.5. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
2.6. Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile "Tagasi kaupmehe juurde".
2.7. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.
2.8. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega (näiteks kaupa ei õnnestunud komplekteerida). Kui müüja loobub tellimuse täitma hakkamisest ja müügilepingu sõlmimisest, tagastatakse tellimuse maksumus kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Kaardimakse korral tagastatakse summa läbi Maksekeskuse, mille kaudu kaardimakse tehti.
2.9. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht, millega müüja kinnitab, et on ostja tellimuse vastu võtnud ning millega loetakse müüja ja ostja vahel müügileping sõlmituks. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

3. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED, LOJAALUSPROGRAMMI EELISED
3.1. Kõik Kleer e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2. Kleer e-poes kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.
3.3. Kleer e-poodi sisseloginud kliendile kehtivad e-poes lojaalsusprogrammi soodustused ning tema ostudelt arvestatakse boonuspunkte. Lojaalsusprogrammiga saab tutvuda www.kleer.ee lehel.
3.4. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
3.5. Müügihinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4.
3.6. Kauba eest saab tasuda Kleer e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Saudade OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Saudade OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

4. KAUBA KÄTTESAAMINE
4.1. Kauba kättesaamise üldtingimused
4.1.1. Kaupa saab tellida pakiautomaati või kliendi poolt näidatud aadressile kullerteenust kasutades. See, milliseid pakiautomaadi ja kullerteenuseid saab paki kättesaamiseks kasutada, kuvatakse e-poes ostu vormistamisel tarneviisi valiku juures.
4.1.2. Tellimuse kättesaamise aeg ja koht kuvatakse e-poes ostu vormistamisel kauba tarneviisi valiku juures ning märgitakse pärast ostu sooritamist kliendile e-kirjaga saadetavas tellimuse kinnituses.
4.2. Kauba kättesaamine pakiautomaadist
4.2.1. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 3.99 €. Üle 49 € suuruse ostutellimuse korral on tarne pakiautomaati tasuta.
4.2.2. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi ja paki tagastamiseks vajaminevat tagastuskoodi.
4.2.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
4.2.4. Saadetise hoiuaeg pakiautomaadis on 10 (kümme) kalendripäeva. Kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loetakse tellimus tühistatuks ning müüja tagastab kliendile ostusumma (millelt on maha arvestatud kohaletoomistasu) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul.
4.3. Kauba kättesaamine DPD kullerteenuse kaudu
4.3.1. Valides kauba kohaletoimetamiseks DPD kullerteenuse, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamistasu 4.99 €.
4.3.2. Kullerteenuste puhul võetakse kliendiga enne kauba kohaletoimetamist ühendust SMS-teatega. Kauba üleandmise täpse kellaaja lepib kuller kliendiga enne kauba kohaletoimetamist telefoni teel kokku.
4.3.3. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav ning kauba üleandmine ebaõnnestub (peale kulleripoolseid mõistikke pingutusi seda teha), loetakse tellimus tühistatuks ning müüja võtab kauba tagasi ning tagastab ostusumma (millest on maha arvestatud kulleri kohaletoimetamistasu) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul.
4.4. Kauba kontroll
4.4.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Kui tootepakendit on võimalik avada seda kahjustamata, kuid klient on rikkunud pakendit, on müüjal õigus jätta ostuhind tagastamata.  Kui tootepakendit ei saa avada seda kahjustamata, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
4.4.2. Kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust saates e-kirja aadressile info@kleer.ee.
4.4.3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise risk üle kliendile.

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning kauba kliendile kohaletoimetamiseks vastavalt müüja andmekaitsetingimustele.

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE, TAGASIMAKSED
6.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 8).
6.2. Kaupade tagastamisel saadab klient müüjale sellekohase teate e-postile info@kleer.ee ning märgib ära tagastatavad tooted ja nende kogused.
6.3. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.
6.4. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup. Toodet ei tule tagastada originaalpakendis, kui pakendit ei olnud võimalik avada pakendit kahjustamata.
6.5. Selleks, et veenduda kauba sobivuses ehk kauba olemuses, omadustes ja toimimises, on kliendil lubatud kaubaga tutvuda ja seda proovida viisil, nagu seda on lubatud tavapäraselt teha poes. Selle käigus tuleb tagada, et kauba ja selle pakendi seisukorda ei halvendataks. Kauba lubatust muul viisil kasutamiseks ja seeläbi kauba halvendamiseks peetakse seda, kui selle kauba eeldatav müügihind ei oleks samadel tingimustel müües enam sama Müüja poolt müüdava samaväärse uue kaubaga, vaid madalam. Muuhulgas võidakse lubatust muul viisil kauba kasutamiseks pidada seda, kui klient on eemaldanud kaubaga tutvumisel selle küljes olevad esemed (nt kaitsekiled, etiketid), mis on kaubale paigutatud selle seisukorra kaitsmiseks, ning nende eemaldamise tulemusena ei ole selle kauba eeldatav müügihind samadel tingimustel müües enam sama Müüja poolt müüdava samaväärse uue kaubaga, vaid madalam.
6.6. Juhul kui klient on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vajalik ja lubatud kaubaga tutvumiseks ja selle proovimiseks eelmises punktis ettenähtud korras, ning seetõttu on tagastamisele kuuluv kaup halvenenud või kauba väärtus vähenenud, sh on kahjustatud toote pakendit, siis vastutab klient kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Sellisel juhul on müüjal õigus jätta kauba ostuhind kliendile tagastamata.
6.7. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; juhul kui klient on ümbrise avanud; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kosmeetikatooted, parfüümid)); tootekomplektidele, mis on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.
6.8. Transpordi käigus vigastada saanud tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Ostjale.
6.9. Kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma arvestades müügitingimustes sätestatud erisusi ilma kohaletoimetamise tasuta viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale.

TTagastatavad kaubad lähetab klient Omniva, Itella Smartposti või DPD pakiautomaadi kaudu müüjale (saajaks Kleer) asukohaga Tatari Omniva, Itella Smartposti või DPD pakiautomaat. Täiendavat infot on võimalik saada telefoni teel: +372 56694194 (E-R 10.00-16.00). Külmal aastaajal (mil välitemperatuur langeb alla nulli) tuleb külmumist kartvad tooted tagastada ainult siseruumis asuva pakiautomaadi kaudu (siseruumi Itella Smartpost). Tooteid ümber vahetata ei saa. Leides e-poest uue ja sobivama toote, saab klient teha uue ostu, selle eest tasudes. Mittesobiva toote saab tagastada eelpool toodud tingimustel.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
7.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 1 kuu jooksul peale kauba kättesaamist. Elektrikaupade puhul on müüja vastutuse kestus 2 aastat, millise perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel toode asendatakse või remonditakse müüja kulul. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 1 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest mõistliku aja jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
7.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@kleer.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Müüja vastab kliendi kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
7.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
7.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või kauba mittekorrapärasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest. Puuduste hulka arvestatakse kauba puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
7.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

Võta ühendust:

Saudade OÜ

Tatari 64, Tallinn 10134

info@kleer.ee

Tel +372 56694194